© 2020 by KITonks

Iyashi  (Healing)

Clay, gouache, urushi (lacquer), brass powder. 15" high, 15" diameter of base.99